Avnic

Strategisk planering


Strategisk planering syftar till att skapa och följa upp de ekonomiska målen genom analys av såväl den operativa verksamheten som aktuellt utfall. Detta är givetvis minst lika viktigt för små företag, som för stora, och är ofta en funktion som även om man inser vikten av densamma, kan antingen vara svår att hinna med eller att se den långsiktiga konsekvensen av ett kortsiktigt handlande.VD och Styrelse


Under vissa perioder eller omständigheter kan det vara en styrka att hyra in en temporär VD eller stärka upp styrelsen med extern kompetens. Vi har mångårig erfarenhet av såväl Svenskt som internationellt ledarskap inom framförallt teknikorienterade företag