Avnic

Redovisning


Vi erbjuder såväl de traditionella tjänsterna som löpande bokföring med momshantering och bokslut men vi kan också erbjuda analyser och ge förslag som riktas mot att uppnå de ekonomiska målen.

Vi kan även utföra hantering av kundreskontra med påminnelser och kravhantering, leverantörsreskontra samt bistå i förhandlingar gällande inköp och avtal

Bokföring och konsultering


Vårt uppdrag är att både sköta din bokföring och också ge rådgivning på hur du enklart sparar och tjänar pengar genom bokföringen.

Genom att tillsammans sätta oss ner och titta på siffrorna kan vi sätta upp ekonomiska strategier för ditt företag och dina personliga behov


Har du för mycket vinst och vill minimera vinstskatterna?
Har du förluster och behöver råd för vad och hur du ska lägga din energi på?
Hur mycket ska du ta ut i lön alternativ aktieutdelning?

Drömscenario


Ett nybildat företag kom till oss och bad oss titta på deras bokföring.

De klagade på hur mycket skatt de var tvugna att betala.


Genom vår hjälp sparade de ca 100 000 kr som annars skulle gå till skatter genom att på helt laglig väg omstrukturera deras bokföring.